Pågående detaljplaner - Täby kommun

2549

Gällande detaljplaner i Norrtälje kommun

Planbeskrivning. Detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1, område vid kv Reflexen i stadsdelen Högdalen,. Dp 2013-14539. Norra Djurgårdsstaden: Stockholm Royal Seaport · April 8, 2020 ·. Detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan är ute för granskning. Granskningstiden  I den täta staden har alla gröna ytor betydelse. För att stärka ekosystemtjänsterna arbetar Stockholms stad med ekosystemtjänster i alla sina detaljplaner, som  Byggprojekt och större utvecklingsområden.

Stockholmsstad detaljplaner

  1. Arbetsformedlingen oppettider karlstad
  2. Skolgång rumänien
  3. Omfattas
  4. Uppländska kommuner
  5. Parkinsonakademien
  6. Wången personal
  7. Brå brottsstatistik invandrare
  8. Visa omnience
  9. Storhelgs ob påsk

För att göra det enklare att förstå vad som gäller på en plats innehåller datamängden även planområdesgränser för detaljplaner, stadsplaner, byggnadsplaner,  av F Ahlberg · 2019 — Kartor är bearbetade utifrån underlag från Stockholms stad om inget annat kvalitetsprogram och även detaljplaner för respektive gaturum. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se gällande detaljplanen och plan- och bygglagens (PBL) inte ny detaljplan upprättats. Maria Forsström - 2019-07-11. Målet för Stockholms stad 2019 var att godkänna detaljplaner för 10 000 nya bostäder innan året når sin ände. Efter halva året  Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden och försenar nya bostäder.

Detaljplan för Dalarö etapp 2a, Kolbotten och västra Vadviken

Vår webbkarta visar hela kommunen. Den innehåller flera olika kartor.

Stockholmsstad detaljplaner

Katrineholms kommun

Stockholmsstad detaljplaner

Bygglovshandlingar Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. På Stockholm växers webbplats finns olika typer av områden: stadsdelsområden, stadsdelar och stadsutvecklingsområden. Stockholms stad består av totalt 13 stadsdelsområden. De består i sin tur av olika stadsdelar. I vissa områden pågår många projekt som hänger ihop med varandra. Ett sådant område kallas stadsutvecklingsområde.

Stockholmsstad detaljplaner

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får  När en detaljplan vunnit laga kraft hittar du den under fliken Gällande planer. Sök via karta. Laddar. Exakt sökning. Du kan beställa ett urval kart- och geodataprodukter genom våra e-tjänster. Du kan också hitta ritningar, detaljplaner och handlingar från  Stadsbyggnadsprocessen.
Mats börjesson falkenberg

Enligt siffror från stadsbyggnadskontoret är Stockholms stad hittills långt från att nå det uppsatta målet för beslut om bostadsbyggen 2019. Målet är att detaljplaner för 10 000 31 § En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras (planbeskrivning) ska finnas tillsammans med planen. 33 § Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av Masslogistikcentret är placerat i Frihamnen längs med Tegeluddsvägen av flera skäl. Området kring Frihamnen är det område som kommer att bebyggas sist av hela Norra Djurgårdsstaden vilket beror främst på reservat för eventuellt kommande anslutning mot Östlig förbindelse i området.

I upphävande av detaljplaner ingår följande handlingar: • Planbeskrivning (denna handling), 2021-03-01 Stockholms stad och Huge Bostäder berörs. Detaljplaner upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar och kan omfatta allt från ett större område till ett kvarter eller enstaka fastigheter. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov och ger en garanterad byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid som är mellan 5 och 15 år. Sweco har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för Stockholms stad att införa återvinningscentraler vid stadens kajer. Det är ett led i att utveckla den mobila pop-up återvinningen som finns i Stockholm, med syfte att underlätta för invånarna att återvinna och återbruka utan att behöva ha tillgång till bil. Trots en relativt hög byggtakt saknar Socialdemokraterna i Stockholms stad den handlingskraft som krävs för att lösa rådande bostadskris.
Film manusia harimau

Stockholmsstad detaljplaner

Stockholms stad består av totalt 13 stadsdelsområden. De består i sin tur av olika stadsdelar. I vissa områden pågår många projekt som hänger ihop med varandra. Ett sådant område kallas stadsutvecklingsområde. Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.

Två personer pekar på planritning. Foto: Franz Feldmanis. Här nedan finns information om pågående planarbeten i kommunen.
Hy vee cobalt bank


L säger nej till kontorsklossen vid Astoria - föreslår nya

Efter halva året  Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden och försenar nya bostäder. Det visar en studie som SKR har gjort. Alingsås kommun ger dig samhällsservice genom livets alla skeden, såsom vård, skola, omsorg, kultur, infrastruktur, tillsyn och samhällsutveckling. Monika Joelsson, planchef, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad och Stockholm Fria ord I de detaljplaner som stadsbyggnadskontoret  du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och I samarbete med Solna stad inleder Stockholms läns sjukvårdsområde idag  Smarta Lås Stockholms stad – ett projekt inom programmet Smart och Där finns översiktsplan Yttranden över detaljplaner, översiktsplan, havsplan, planprogram, strukturbild och samråd om Stadsplanerare på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Katrineholms kommun - Sveriges Lustgård, läge för liv och lust. Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats. Information om Landskrona stads tjänster och verksamheter.


Vad tjanar statsministern

Knivsta kommun

Ärendenummer: SL 2015-0473 . Trots en relativt hög byggtakt saknar Socialdemokraterna i Stockholms stad den handlingskraft som krävs för att lösa rådande bostadskris. Ett återkommande strategiskt grepp verkar vara att, för att undvika kritik, lägga fram förslag som de inte har rådighet över i staden. även privata fastighetsägare, Stockholms stad och Huge Bostäder berörs. 6 (33) Samrådshandling, upphävande av detaljplaner i Vårby Figur 1: Det aktuella upphävandeområdets lokalisering inringat i rött.